Answers

2016-03-06T19:37:13+08:00
Layunin ng European Union ang itaguyod ang patakarang publiko, patakarang ekonomika sa ugnayang panlabas, tanggulan, pagsasaka at kalakalan. Layunin din nitong konsolidahin ang mga kasaping rehiyon laban sa tumitinding kompetesyon sa World Market (Pandaigdigang Pamilihan).
2 2 2