Answers

2016-03-07T08:23:48+08:00

Kung ang tula ay isa lamang, umpon ng mga salita, nanaisin ko pang ako’y bigyan, ng isang taling kangkong, dili kaya’y isang bungkos, ng mga talbos ng kamote, na pinulpol sa kung aling pusalian, o inumit sa bilao, ng kung sinong manggugulay, pagkat ako’y nagugutom, at ang bituka’y walang ilong, walang mata. Malaon nang pinamanhid, ng dalita ang panlasa, kaya huwag, mga pinagpipitaganang makata, ng bayan ko, huwag ninyo akong alukin ng mga taludtod, kung ang tula ay isa lamang, pumpon ng mga salita.

source :https://liancvivas.wordpress.com/2009/11/13/isang-pumpon-ng-mga-salita/
TY☺
0