Answers

2016-03-08T21:41:38+08:00

Pulangi: Ang Ilog na Humubog
sa Maraming Henerasyon
Sipi mula sa Regional Profiles: Peoples and Places (Adarna House, 2009)
Hanggang kamakailan lamang ay sa Ilog Pulangi umiinog ang mundo ng mga taga-
Gitnang Mindanao. May dalawang pangunahing direksiyon lamang ang Maguindanao:
ilod; pababang agos; at laya, pasalungat sa agos.
 
Itong ilog na tinatawag ring Rio Grande de Mindanao ay tumatawid pababa sa
kanlurang bahagi ng Lungsod Cotabato, at pasalungat na sumusuot sa agos–pasilangan,
pahilaga, at patimog–sa mga lalawigan ng Maguindanao, Hilagang Cotabato, Sultan
Kudarat, Bukidnon, at Agusan. Ang mga lalawigang ito, maliban sa Bukidnon at Agusan,
ang bumubuo sa dating binansagang Imperyo ng Lalawigang Cotabato.
 
Sa loob ng ilang henerasyon, mula sa panahon ng aking lolo sa tuhod hanggang sa
noong ako’y bata pa, ay ito ang naging pangunahing rutang pangkalakalan ng rehiyon.
0