Answers

2016-03-09T07:41:28+08:00
Ang mga prayle at ang goberno. Pinaratangan nila si Crisosotomo na isang kalaban ng simbahan. dahil sa sila ay makapangyarihan tinugis nila si Crisostomo kaya napilitan si Crisostomo na lisanin ang bansa. Sa tulong ni _________?_____(nakalimutan ko ang pangalan) sumakay sila ng banka para maka takas. 
0