Answers

2016-03-11T20:18:56+08:00
1. Isa rin itong larong may paligsahan sa pagtula kaya maaari ringmauring tulang patnigan.
2. Ang mga lalaking kasali ay tinatawag na duplero at ang mga babae ayduplera.
3. Sila ay tinatawag na bilyako at bilyaka kapag naglalaro na.
4. Ang palmatorya ay isang tsinelas na ginagamit ng hari sa pagpalo sapalad ng sinumang nahatulang parusahan.
5. Ang parusa ay maaaring pagpapabigkas ng mahabang dasal para sakaluluwa ng namatay.
6. Ang paksa ng pagtatalo ay tungkol sa nawawalang loro ng hari o kayanaman ay magsusumbong ang bilyako sapagkat hinamak ng isangbilyaka.
7. Ginaganap ito sa bakuran ng isang tahanan.
8. Tulad ng karagatan, ginaganap kapag may lamay o parangal sa isangnamatay.


0
2016-03-12T09:16:24+08:00
Mga halimbawa ay mga larong pambahay. sa tuwing may mga fiestang bayan. Mga larong pangbakuran.
0