Answers

2016-03-15T15:15:36+08:00
Balangkas ay isang lohikal o kaya'y kronolohikal at pangkalahatang paglalarawan ng paksang isusulat. ito rin ay isang panukalang buod ng komposisyon. halimbawa: PAKSA: PULOSYON I. PAMBUNGAD (katuturan ng pulusyon) II.PINANGGALINGAN NG PULOSYON 1. Makinarya 2.Paabrika 3.Usok ng sasakyan 4.Dumi at basura sapaligid III.MGA KAPARAANAN UPANG MASUGPOANG PULUSYON 1.Pagamit sa mga makabagong kaparaanan. 2.Kampanya sa kalinisan laban sa pulusyon. 3.pagpapatupad ng batas laban sa pulosyon. IV. PAGLALAHAT (Kasamaang maiidudulot ng pulusyon pag dinasugpo.) PANGUNGUSAP PAKSA: PULOSYON I. ANO ANGPULOSYON A. Ano ang maidudulot nito sa kalikasan. B. Ano ang dulot nito sa mga tao. II. SAAN NAGMULA ANG MARURUMING PULOSYON. A. Maraming sasakyan ang nagbuga ng maruruming usok. B. Maraming pabrika ang nagtatapon ng nakakakpinsalang chemical. C. May mga makabagong makinarya, nagtatapon ng dumingnakapagbibigay ng pulosyn. D. Ang mga tao, ay walang pakundangan sa pagtatapon ngmga dumisa paligid. III. PAANI NATIN MASUSUGPO ANG PULOSYON. A. Pagpapatupad ng ating pamahalaan ng mga batas tungkol sa pangangalaga ng ating kapaligiran. B. Magtanimtayo ng mga punong kahoy. C. Panatilihin nating malinis ang ating kapaligiran. D. Dapat gumamit ang mga pabrika ng mga makabagong kagamitangmakakatulong sa pagbabawas ng pulosyon. IV. PAGLALAHAT (Bakit natin kailangang sugpuin ang pulosyon)
0