Answers

2016-03-15T18:56:09+08:00
Pasibong Nasyonalismo
- pagpapakita ng pagmamahal sa bayan sa mapayapang paraan.
hal. pagsusulat, pagpipinta, pagsasadula, pag-awit, at paggamit ng simbolo

2.)Aktibong Nasyonalismo
- pagpapakita ng pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng dahas
hal. Rebolusyon, Pag-aalsa, himagsikan, labanan, atbp.


0