Answers

2016-03-27T21:24:39+08:00
Lahat ng sasabihin ko ay sundin mo.
Tanan ay may karapatan.
Mas mahalaga ito kaysa sa ibang gawain.
Anuman ang sabihin mo, hindi mangyayari.
Kaunti lamang ang aking nakuha.
Saanman ka mapunta, hahabulin kita.
Magkanuman ang gusto mo, ibibili ko pa rin.
Gusto siyang manalo ng madla.


0