Answers

2016-03-22T22:48:20+08:00
Florante at Laura Aralin 10 Buod

Patuloy pa rin sa pag-iyak si Aladin. Isinaksak niya ang kaniyang pika saka naghimutok. Sa pagkakataong iyon ay narinig niya na mayroong nagbuntong-hininga. Nagulat siya sa narinig at tiningnan ang paligid, hinahanap niya kung saan nanggaling ang tinig na narinig. Nagtatanong siya kung sino ang tumatangis sa ilang na gubat na kaniyang kinaroroonan.

Nakita niyang may lalaking humihikbi patungkol sa kaniyang amang pinatay. Nagtatanong ito kung bakit nauna pang namatay ang kaniyang ama kaysa sa kaniya at siya ay naiwang nag-iisa sa gitna ng sakit. Ayon dito, ang kaniyang ama ay nakuha ng taksil at malupit na si Konde Adolfo. Ang kaniyang ama na naging mabuting pinuno ay pinarusahan ng konde. Nagkahiwalay ang laman at buto ng kaniyang ama, pati ang kamay at katawan niya ay nahiwalay sa ulo. Inihagis ng mga lilo ang ulo ng kaniyang ama at walang sinumang tao ang naglibing sa kaniyang bangkay. Kahit mga lingkod at mga kaibigan ng kaniyang ama ay kumampi sa konde at naging kaaway niya, ang mga hindi naman kumampi sa masama ay natatakot naman kaya hindi naibaon ang bangkay nito.

Hanggang ngayo'y naaalala ng nakagapos kung ano ang tunog ng pagtama ng tabak sa ulo ng kaniyang ama. Bago ito bawian ng buhay, nanalangin ito na sana'y mailigtas ang kaniyang anak sa kamay ng malupit na kondeng higit pa sa halimaw.

Naalala niya kung gaano siya kamahal ng ama kung kaya't napasakit para sa kaniya ang sinapit nito. Aniya, lahat ng tuwa'y natapos sa kaniya at ang kaniyang buhay ay napuno ng kapighatian. Dagdag pa niya, magkakasama rin silang muli nito.

0