Answers

2016-05-13T20:15:17+08:00
Ang diptonggo ay mga salitang may iw, iy, ey, ay, aw, oy, at uy. Ito ay ginagamitan ng alin man pantig na sinusundan ng malapatinig na /y/ o /w/.
0
2016-05-14T15:29:12+08:00
Ito ang mga halimbawa ng diptonggo - iw,aw,ay,ey,oy,uy. ito ay tumutukoy sa pinagsamang tunog ng isang patinig (a,e,i,o,u) at isang malapatinig (w,y)
halimbawa:sayaw,aliw malay,reyna 
0