Answers

2016-05-27T16:05:20+08:00

Ang canao ay isa sa mga kaugalian ng Igorot. Ang kanyao o Canao ay isang ritwal na ginagawa sa isang pagtitipon. Magkakaiba-iba ito sa bawat lupain o sa bawat angkan.
 Ginagawa ito sa mga masasayang selebrasyon katulad ng saganang pag-aani, pasasalamat sa pagkakagamot, at iba pa. 

>Kung ang ibig mong sabihin ay ang salitang cañao.......
Ang salitang ito ang mga ginagamit ng datu para sa mga lider ng dalawang bahagi.
0