Answers

2016-05-29T20:42:07+08:00
1. Pagtulong sa mga magsasaka 
2. "MAPHILINDO"(Malaysia,philippines,indonesia)
3.Philipinisimo
4.pag aagkin sa sabah ( ang sabah ay isang isla)
0
2016-05-30T22:19:44+08:00
Ang  ibig mo bang sabihin ay ang mga batas na naipatupad ni Pangulong Diosdado Macapagal? Kung gayon, ang mga sumusunod ay ilan sa mga naisabatas ni Pangulong Diosdado Macapagal:
--Inilunsad niya ang Kodigong Pangrepormang Panlupang Pansakahan (Agricultural Land Reform Code) at nilinis ang katiwalian sa pamahalaan.
--
Programang Sosyo-Ekonomiko --- pagkontrol ng pangangalakal sa ibang bansa. 
--P
anukalang Batas na Pangrepormang Panglupa--nasyonalisasyon pagtitingi.
--
pagpapakalat ng Pambansang Wika,
--
pagbabago ng petsa ng Araw ng Kalayaan mula Hulyo 4 na naging Hunyo 12,
--
pag-aangkin sa Sabah (opisyal na iniharap noong Hunyo 221962,
--
pagbubuo ng Maphilindo.
0