Ang produksiyon ay isang gawaing pang-ekonomiya na dapat bigyang-pansin ng pamahalaan. Ito ay may kinalaman sa
a. paggamit ng mga produkto at serbisyo.
b. paglikha ng mga produkto at serbisyo.
c. paglinang ng likas na yaman.
d. pamamahagi ng pinagkukunang-yaman.

1

Answers

2016-06-03T15:04:10+08:00
B

Ang produksyon ay may kinalaman sa paglika ng mga produkto at serbisyo
1 5 1