Kung ikaw ay isang taong rasyonal, ano ang dapat mong isaalang-alang sa paggawa ng desisyon?
a. isaalang-alang ang mga paniniwala, mithiin, at tradisyon
b. isaalang-alang ang mga hilig at kagustuhan
c. isaalang-alang ang opportunity cost sa pagdedesisyon
d. isaalang-alang ang mga dinadaluhang okasyon

1

Answers

2016-06-04T15:14:55+08:00
Isaalang-alang ang mga paniniwala, mithiin, at tradisyon
1 1 1