Ang paikot na daloy ng ekonomiya ay naglalarawan ng ugnayan at pangunahing gawain ng bawat sektor ng ekonomiya. Alin sa sumusunod ang naglalarawan sa bahaging ginagampanan ng sambahayan?
a. nagmamay-ari ng salik ng produksiyon
b. gumagamit ng mga salik ng produksiyon
c. nagbabayad ng upa o renta sa lupa
d. nagpapataw ng buwis sa bahay-kalakal

1

Answers

2016-06-04T09:23:56+08:00
C.nagbabayad ng up a o renta sa lupa
3 4 3