Ang bawat salik ng produksiyon ay mahalaga sa paglikha ng mga produkto at serbisyo. Ang bawat salik kapag ginamit ay may kabayaran tulad ng
a. upa sa kapitalista, sahod sa lakas-paggawa, tubo sa may-ari ng lupa, at interes para sa entreprenyur
b. upa sa may-ari ng lupa, sahod sa lakas-paggawa, interes sa kapitalista, at tubo sa entreprenyur
c. sahod sa entreprenyur, upa sa lakas-paggawa, interes sa kapitalista, at tubo sa entreprenyur
d. tubo sa may-ari ng lupa, sahod at interes sa entreprenyur

1

Answers

2016-06-11T08:45:32+08:00
Mga salik ng produksiyon
1.) lupa (land)
2.) labor (manggagawa)
3.) kapital (capital)
4.) entrepreneur (enterprenyur o sila ang mga taong responsable na pagsamasamahin ng lahat ng resource para maka produce ng mga goods at iba pang serbisyo)

sa letrang B, ang tamang sagot
upa samay-ari ng lupa,sahid sa lakas ng manggagawa,interes sa kapitalista, at tubo ng mga enterprenyur.
3 5 3