Si Abraham Maslow ay kilala sa modelo ng herarkiya ng pangangailangan. Batay rito, isaayos ang sumusunod mula sa pinakamababa hanggang pinakamataas ayon sa antas nito.
1. responsibilidad sa lipunan
2. pangangailangan sa seguridad
3. pisyolohikal at biyolohikal
4. pangangailangan sa sariling kaganapan
5. pangangailangan sa karangalan

A. 2, 3, 4, 5, 1
B. 1, 2, 3, 4, 5
C. 3, 2, 1, 5, 4
D. 4, 5, 1, 2, 3

1

Answers

2016-06-12T18:10:09+08:00
Ang pagkakasunod ng herarkiya (hierarchy of needs) ni Abraham Maslow:


pangangailangan sa sariling kaganapan
(self esteem)

^
pangangailangan sa karangalan
(respect)

^
responsibilad sa lipunan
(community)

^
pangangailangan o seguridad
(security)

^
pisyolohikal at biyolohikal
(psychological needs)

ang pagkakasunod ng herarkiya ng pangangailangan ay mula pababa hanggang paitaas.

sa letrang C, ang tamang sagot.
3 3 3