Alin sa sumusunod ang pinakaangkop na kahulugan ng Ekonomiks?
a. Ito ay matalinong pagpapasya ng tao sa pagsagot ng mga suliraning pangkabuhayan na kinakaharap.
b. Ito ay tumutukoy sa siyensiya ng kaasalan ng tao na nakakaimpluwensiya sa kaniyang pagdedesisyon.
c. Ito ay pag-aaral ng tao at ng lipunan kung paano haharapin ang mga suliraning pangkabuhayan.
d. Ito ay pag-aaral kung paano matutugunan ng tao ang kaniyang walang katapusang pangangailangan at kagustuhan sa harap ng kakapusan.

1

Answers

2016-06-12T18:03:01+08:00
Ang pinaka angkop na kahulugan ng ekonomik ay ito ay ang pag-aaral kung paano matutugunan ng tao ang kaniyang walang katapusang pangangailngan at kagustuhan sa harap ng kakapusan.

sa letrang D, ang pinaka angkop na sagot:)
1 5 1