Kung uunahin ang pangangailangan kaysa kagustuhan, ang sumusunod ay maaaring maganap maliban sa _______.
a. hindi maisasakatuparan ang lahat ng layunin
b. magiging pantay ang distribusyon ng mga pinagkukunang-yaman
c. maaaring malutas o mabawasan ang suliranin sa kakapusan
d. magiging maayos ang pagbabadyet

2

Answers

2016-06-12T19:29:36+08:00
A dahil magagawa no pa naman layunin mo eh
0
  • Brainly User
2016-06-12T22:37:00+08:00
A.  hindi maisasakatuparan ang lahat ng layunin
0