Answers

2016-06-13T14:38:22+08:00
RIZAL at PISO:Ang Simbolo ng BansaNakakita ka na ba ba ng piso na walang mukha ni Dr. Jose Rizal? Bakit nga basa piso inilagay si Rizal, maaari namang sa isang-daan o sa isang libo? Ano ba angsinisimbulo ni Rizal sa piso?Mga katanungang pumasok sa aking isipan noong pinapanood ko ang video ngawiting “Kaninong Anino”. Ano ba ang halaga ni Rizal sa piso? Kung ikaw angtatanungin, gusto mo rin bang mapalagay ang iyong mukha sa piso kapalit ni Dr. JoseRizal?Maaaring nakakatawa pero may malalim na dahilan ang lahat ng mgapangyayari sa naging buhay ng ating pambansang bayani na hanggang sa kasalukuyanay patuloy nating ipinaglalaban. Ang maiangat at maibigay ang nararapat sa buongPilipinas at sa mamamayang Filipino.Matapos ang laban ng ating mga bayani para sa kalayaan ng bansa, patuloy parin tayo sa pakikipaglaban sa mga hamon sa buhay nating mga Filipino. Nakikipaglabantayo sa madilim na aninong nakabalot sa ating bansa. Ang anino ng kahirapan, aninong korapsyon, anino ng karahasan, anino ng kamangmangan, at anino ng takot nanagmumula sa ating sarili. Sana ay buhay ang ating mga bayani para tumulong sa atingpakikidigma sa kadiliman.Pero para saan ba ang milyon milyong Filipino na naninirahan sa ating bansangPilipinas? Alam ba nila ang kanilang tungkulin bilang isang anak ng bayan. Ang bawatisa kaya sa atin ay handang maging isang bayani sa mga simpleng pamamaraan para
2 3 2