Tinuyo ng nagdadalamhating ama ang kaniyang mga luha at saka tumayo. Mayroon siyang naisip. Mula ngayon, magiging mabuti na siyang ama. Dinukot niya sa bulsa ang perang ibinigay ng kaniyang amo sa asawa (na kiming iniabot naman ito agad sa kanya, tulad ng nararapat).

Mahihinuhang ang ama ay magiging _____.
a. matatag
b. mabuti
c. matapang
d. masayahin

1

Answers

2016-06-13T17:05:31+08:00
Mabuti dahil ibinigay nya ang pera sa asawa nya 
0