Papaano mo ipaliliwanag ang kasabihang “There isn’t enough to go around” na nagmula kay John Watson Howe?
A. Limitado ang mga pinagkukunang-yaman kaya’t hindi ito sasapat sa pangangailangan ng tao.
B. Walang hanggan ang pangangailangan ng tao gayundin ang mga pinagkukunang-yaman.
C. Ang walang pakundangang paggamit ng pinagkukunang-yaman ay hahantong sa kakapusan.
D. May hangganan ang halos lahat ng pinagkukunang-yaman sa buong daigdig.

1

Answers

2016-06-14T19:47:19+08:00
Letter A is the answer to the question.
0