Answers

2016-06-18T21:49:22+08:00
Mga mahahalagang konsepto ng Ekonomiks:

- Ang Ekonomiks bilang isang agham at sangay ng Araling Panlipunan.
- Pamamahagi o Alokasyon
- Paggamit o Pagkonsumo
- Pinagkukunang-yaman
- Kakapusan o Scarcity
- Pagpaparami ng Produkto
- Pagtugon sa hilig at pangangailangan ng tao
0