Answers

2016-06-14T21:48:30+08:00
Interactive Whiteboard Resources for Smartboards Interactive Lessons, Activities and Games in Mathematics and other Subjects for Whiteboard Using Interactive PowerPoint and Flash Presentations ▼ Thursday, July 5, 2012 Iba't-Ibang Palakumpasan - Interactive Music Lesson Ang palakumpasan ay isang mahalagang bahagi ng lahat ng komposisyong musikal. Ito ang nagtatakda ng bilang ng pulso sa bawat sukat at kung anong uri at gaano karaming nota at pahinga ang dapat ilagay sa isang sukat. Ang palakumpasan ay binubuo ng dalawang bilang; isa sa itaas at isa sa ibaba. Ang bilang sa itaas ang nagtatakda kung ilang pulso o kumpas mayroon sa isang sukat at ang bilang sa ibaba ang nagsasaad kung anong uri ng nota at pahinga ang tatanggap sa isang kumpas. Sa mga palakumpasang 2/4, 3/4 at 4/4 , ang "quarter note" at "quarter rest" ang tumatanggap ng isang kumpas, samantalang sa palakumpasang 2/2 , ang tumatanggap ng isang kumpas ay ang "half note" at "half rest". Awitin at kumpasan ang sumusunod na mga awit na may iba’t-ibang palakumpasan. 1. Magtanim ay Di Biro 2. Pobreng Alindahaw 3. Family 4. It’s a Small Word Palakumpasang 2/4 Bilang ng kumpas sa isang sukat (2 kumpas) Notang tumatanggap ng isang kumpas (quarter note) Palakumpasang 3/4 Bilang ng kumpas sa isang sukat (3 kumpas) Notang tumatanggap ng isang kumpas (quarter note) Palakumpasang 4/4 Bilang ng kumpas sa isang sukat (4 kumpas) Notang tumatanggap ng isang kumpas (quarter note) Palakumpasang 2/2 Bilang ng kumpas sa isang sukat (2 kumpas) Notang tumatanggap ng isang kumpas (half note) Palakumpasang 6/8 Bilang ng kumpas sa isang sukat (6 kumpas) Notang tumatanggap ng isang kumpas (eight note) Ang palakumpasang 6/8 ay may ritmong tambalan. Mayroon itong anim na pulso o kumpas sa isang sukat. Ang mga pulso nito ay tambalang tatluhan o napapangkat sa tatlo. Ang palakumpasang ito ay may dalawang diin (accent) sa isang sukat. Ang unang diin na nasa unang kumpas ay mas mabigat kaysa pangalawang diin na nasa pang-apat na kumpas. Ang palakumpasang ito ay may dalawang diin (accent) sa isang sukat. Ang unang diin na nasa unang kumpas ay mas mabigat kaysa pangalawang diin na nasa pang-apat na kumpas.
1 5 1