Answers

2016-06-14T21:52:36+08:00
Sa larangan naman na edukasyon, ito ay kontrolado ng estado sa pamamagitan ng Kagawaran ng Edukasyon sa panlalawigang antas. Ang Saligang-Batas ng Cambodia ay nagtatatag na ang Estado ay dapat protektahan at paunlarin ang mga karapatan ng mamamayan sa kalidad ng edukasyon sa lahat ng antas, nagbibigay garantiya na ang lahat ng mamamayan ay may pantay na pagkakataon upang kumita ng pera. 


0