Answers

2016-06-16T22:09:55+08:00
ALUMANA (pr.)  – Pansin;salitang karaniwang ginagamit sa diwang pagtanggi at pinangungunahan ng hindi.

BARAT (png.) – Taong palatawad upang makabili nang mura

KALIGRAPO (png.) – Tagasulat-kamay; sistema ng sulat-kamay

DARAG (png.) – Malalakas na padyak ng paa na sadyang ginagawa nang biglaan at ginagamit na panakot o pagpapahiwatig ng pagtatampo o pagtutol

EKOLOKWA (png.) – Salitang nagpapahiwatig ng kasiyahan at halos katumbas ng ganyan, tama o ganyan nga ng isang nagmamanman

GAYAT (png.) – Paghiwa o pagpipiraso nang pino at maliit sa pamamagitan ng patalim

HAWAN (pr.) – Walang sukal, malinis na, walang nakasangga, aliwalas

ITATWA (pd.) – Huwag kilalanin

LANTUTAY (png.) – Pagkapabaya; katamaran; kawalang pakundangan

MAGPARUNGGIT (pd.) – Magsalita ng mga bagay na hindi masabi nang tuwiran sa kinauukulan

NARKOTIKO (png.) – Sustansyang karaniwang nasa gamot o droga na nagpapaantok, nagpapahupa ng kirot at nagiging sanhi ng ganap na pagkawala ng pandamdam

NGAS-NGAS (png.) – Pagsasalitang nagpapahiwatig ng galit, tampo na kung minsan ay sinasaliwan pa ng mga pagkumpas ng kamay

ORGULYOSO (pr.) – Mapagmalaki, mapagmataas, palalo

PABORABLE (pr.) – Nakapagbibigay ng tulong, kalamangan, kapakinabangan o kaginhawaan

RAYOS (png.) – Sangkap ng gulong kung ito ay hindi buo na yari sa kahoy o sa kansa

SAGMAW (png.) – Pagkain ng baboy

TARIPA (png.) – Talaan ng mga halagang dapat ibayad sa pagbili, sa pag-upa, sa pagmulta

ULYABID (png.) – Maliliit na bulati sa tiyan ng tao o hayop

WANGIS (png.) – Pagkakatulad o pagkakahawig sa isang tao

YANO (pr.) -  Karaniwan; katamtaman; walang palamuti

0