Answers

2016-06-15T14:25:22+08:00
Ang pangalan ko ay may nahahati sa dalawang pantig :) JOS/HUA/
halimbawa:

Ma/hal/ a/ko/ ni/ Crush/=  Ito ay may 6 na pantig! :)

2 5 2
2016-06-15T14:34:36+08:00
P - (patinig), halimbawa: a-so
KP -(katinig-patinig), halimbawa: ba-ta
PK -(patinig-katinig), halimbawa: es-trang-he-ro
KPK -(katinig-patinig-katinig), halimbawa: bun-dok
PKK - (patinig-katinig-katinig), halimbawa: ins-tru-men-to
KKP -(katinig-katinig-patinig), halimbawa: pro-tes-ta
KKPK -(katinig-katinig-patinig-katinig), halimbawa: plan-tsa
KKPKK -(katinig-katinig-patinig-katinig-katinig), halimbawa: tsart
KPKK -(katinig-patinig-katinig-katinig), halimbawa: nars
KKPKKK - (katinig-katinig-patinig-katinig-katinig-katinig), halimbawa: shorts
0