Answers

2016-06-15T18:31:58+08:00
Ang ekonomiya ay binubuo ng mga sistemang ekonomiko ng isang bansa o ibang area: ang trabahopuhunan, at mga pinagkukunang lupain at angpagmamanupakturaproduksiyonpangangalakaldistribusyon, atkonsumpsiyon ng mga kalakal at serbisyo ng areang ito. Ang isang ibinigay na ekonomiya ay resulta ng isang proseso na sumasangkot sa ebolusyong teknolohikal nito, kasaysayan, at panglipunang organisasyon gayundin angheograpiya nito, pagkakaloob ng natural na mapagkukunan at ekolohiyabilang mga pangunahing paktor. Ang mga paktor na ito ay nagbibigay ng konteksto at nagtatakda ng mga kondisyon at parametro kung saan ang ekonomiya ay gumagana.
0
2016-06-15T18:34:44+08:00
Ito ay isang uri ng lipunan na kung saan ang focus nito ay nasa equal na paghahati ng limited resources ng isang bansa upang matugunan ang pangangailangan at kagustuhan ng mga tao.
0