Answers

2016-06-15T20:27:49+08:00
Impormasyon tungkol sa Edukasyon ng Thailand: 
Mataas ang antas ng kamuwangan sa Thailand, at ang edukasyon ay naibibigay ng isang maayos na sistemang pam-paaralan ng kindergarten, mababang paaralan, mababa at mataas na sekondarya, maraming dalubhasang bokasyunal, at mga pamantasan.
0