Answers

2016-06-15T20:41:17+08:00
Ang ekonomiks ay pag-aaral kung paano matutugunan ang walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao gamit ang limitadong pinagkukunang-yaman. Ang kahalagahan ng ekonomiks bilang bahagi ng lipunan ay magagamit mo ito upang maunawaan ang mga napapanahong isyu ukol sa usaping ekinomiko ng bansa, bilang myembro ng pamilya magagamit din ito sa pag-unawa sa mga desisyon mula sa mga pamimiliah na mayroon ang pamilyang iyong kinabibilangan. At bilang isang mag-aaral ay maaaring maging higit na matalino, mapanuri at mapagtanong sa mga nangyayari sa iyong kapaligiran.
6 4 6
salamat po
ano yung Pamimiliah?
pamimilian*
salamat po
Chalamat po.