Answers

2016-06-16T19:08:24+08:00
Ang Aklat ng mga Kawikaan ay isang aklat sa Lumang Tipan ng Bibliya. Ito ang pinakamagandang katipunan ng mga salawikain sa Lumang Tipan, na isinulat ng patula at naglalaman ng mga magagandang aral at mga banal na pagpapatotoo hinggil sa karunungan, kapangyarihan, lakas, kabutihan, at pagkalinga ng Diyos sa taong umaasa sa kaniya. Ibinatay ang buong pangaral ng aklat na ito sa paniniwalang "Ang pagkatakot sa Panginoon ang simula ng Karunungano "Upang magkaroon ng kaalaman, unahin ang paggalang sa Panginoon."
3 halimbawa ng aklat ng kawikaan
1mga salmo-
Ang Aklat ng mga Salmo o Aklat ng mga Awit ay isang aklat sa Lumang Tipan ng Bibliya. Isa itong kalipunan ng mga awit ng papuri sa Diyos na bumibilang sa sandaan at limampu.
2bibliya-
Ang Bibliya o Biblia ay isang kalipuan ng mga kasulatang relihiyoso na ginagamit sa Hudaismo at Kristiyanismo. Ang kanon ng Bibliya ay magkakaiba sa iba't ibang denominasyon.
3aklat ng genesis-
Ang Henesis o Genesis ay ang unang aklat ng Torah, Tanakh at ng Kristiyanong Lumang Tipan. Tinatawag din itong Unang Aklat ni Moises, ayon sa tradisyong Hudyo, dahil pinaniniwalaang sinulat ito ni Moises.
1 5 1