Answers

2016-06-16T21:34:33+08:00

Limang Tema
ng Heograpiya
Lokasyon
: Tumutukoy sa kinaroroonan n mga lugar sa daigdig
Lugar:
Tumutukoy sa mga katangiang natatangi sa isang pook
Rehiyon:
Bahagi ng daigdig na pinagbubuklod ng magkakatulad na katangiang pisikal o kultural
Interaksyon ng tao at kapaligiran:
ang kaugnayan ng tao sa pisikal na katangiang taglay ng kaniyang kinaroroonan
Paggalaw:
ang paglipat ng tao mula sa kinagisnang lugar patungo sa ibang lugar; kabilang din dito ang paglipat ng mga bagay at likas na pangyayari, tulad ng hangin at ulan
0