Answers

2016-06-17T20:19:39+08:00

Ang Sinaunang Mediterranean ang nakatuklas ngsistema ng pagsulat na nagpabago at humubogsa kasaysayan ng mundo. Unti-unting umunladang pagsulat mula sa simbolong larawan,simpleng komunikasyon tungo sa likhang- siningat panitikan. Ang panitikan ng SinaunangMediterranean ay naging batayan ng iba’t ibanguri ng panitikan sa buong mundo. Ilan sa mgapanitikang tumatak at nakaimpluwensiya sabuong daigdig ay ang mitolohiya ng Rome,sanaysay ng Greee, parabulang mula sa Syria,nobela at maikling kuwento ng !rane, epiko ngSumeria at tula ng "gypt.A.PanimulaMitolohiya mula sa Rome – ItalyAng

0