Answers

2016-06-18T08:01:33+08:00
AKO SI IBARRAAng Usapin sa Wikang PanturoEDCEL JOHN IBARRAIsang umiiral na sukatan ng katalinuhan ng sinumang estudyanteng Filipino ang kaniyang katatasan sa pagsasalita ng Ingles. Panghuhusga mang maituturing, mayroong malakas na pruwebang nagpapatunay rito. Kung papansinin nga naman, Ingles kasi ang wika ng edukasyon sa bansa. Maaaring mag-Filipino ang guro, at maaari rin namang mag-Filipino ang mag-aaral, ngunit ang siyang tinuturo at pinag-aaralan ay nasusulat at naka-ugat sa Ingles (maliban siyempre sa asignaturang Filipino).[1] Sa gayon, sino pa nga ba ang may susi sa pag-unawa sa mga asignaturang Science at Mathematics maliban sa isang estudyanteng matatas sa Ingles? Narito ngayon ang problema: kinakailangan munang matuto, at matuto nang husto, sa wikang Ingles upang matalos ang mga konseptong itinuturo sa paaralan.

Dalawa ang posibleng solusyon sa dilemang ito ng wikang panturo sa bansa: alinman sa paghusayin pa ang pagtuturo ng Ingles o gumamit ng wikang alam na ng mag-aaral, nang sa gayon ay hindi maging balakid sa pagkatuto ang katatasan ng isang mag-aaral sa isa pang wika. Hinggil sa pangalawang solusyon, mayroon pang karagdagang isyu na dapat munang lutasin: gagamitin ba ang wikang bernakular o ang wikang Filipino?


0