Answers

2016-06-17T20:14:31+08:00
 Pag- Ibig(Akda mula sa Bansang Singapore)Si Frankie Liew ay umiibig- totoo, tunay na umiibig. Paano nalalaman ng isang lalaki naiyon nga ang tunay? Lumalakad siya sa hangin, damdam niya’y nasa kanyang paanan angmundo. Ganito mismo ang nararamdaman ni Frankie Liew. Pagpasok niya tuwing umaga satrabaho na sakay ng kanyang Volvo, nadarama niyang lumalaki ang kanyang puso sa init ngmagiliw na pagmamahal kaya’t mapagkaibigan siyang ngumingiti sa mundo, ngumingiti kahit nasa mga buhol nabus stops ng mga pang- umagangcommuterna mukhang matatamlay. Atkumakanta siya. Kumakanta siyang bigay- hilig, sa kabuuan ng walong milya patungo sa opisina,palusot sa mgatraffic jam at nagmamadaling pedestrians, di pansin ang ingay ng alikabok, dahilsiya’y umiibig. Mas gusto niya ngayon ang mahina at sentimental na mga kanta ni Pat Boone at NatKing Cole at Dean Martin, at tuwing umaga, pinapatugtog niya angtapes ng mga to sa kanyangkotse pagpasok sa trabaho. Di magawang di sumuko si Frankie Liew sa madamdaming himignina Nat King Cole at Dean Martinkaya’t pikit- matang nakasandal sa upuan na ibinibigayniyang buong- buo ang sarili sa kapangyarihan ng pag- ibig. Gustong- gusto niya kapag tungkolsa April love ang kinakanta ni Pat Boone, at sa April showers na nagpapabukadkad sa mgabulaklak ng gagawing bouquet para sa pinakamamahal; di nga ba’t nakilala niya ito- angmaganda, ang munti niyang Pearl noong Abril? Tandang-tanda niya na noo’y ika- 21 ng Abril,Linggo. Ngayon, ang Abril ay ang buwan din ng kanilang kapanganakan; tuwang- tuwa siya nangito’y malaman kinabukasan. Diba iyon ang patunay na sila’y nilalang para sa isa’t isa? At ‘yongisa pang nakasisiyang kanta ni Pat Boone,I’ll Remember Tonight . Siya, si Frankie Liew, ay dimakakalimot kailanman sa gabing una niyang nakasayaw ang kanyang si Pearl. Lagi niyangmaaalala ang malambot na liwanag ng buwan na dumampi sa kanilang mukha (tulad na tuladng sa kanta
0