Answers

2016-06-18T16:18:02+08:00
1.Mahirap lang ang aming pamilya ngunit masaya kaming nagmamahalan.
2.Marami nang mga tao ngayon ang nagkakadengue kung kaya't maglinis tayo ng ating kapaligiran.
3. Nanalo man ako sa kumpetisyon pero malungkot pa rin ako.
0
Ang tambalang pangungusap ay pangungusap na nagsiaimula sa maliit na titik
2016-06-18T20:05:11+08:00
Ang tambalang pangungusap ay pangungusap kung saan may dalawa o higit pang ideyang inilalahad. Halimbawa na lamang ng.
1. Sasagutan ko ang iyong tanong habang binibigyan mo ako ng karampatang puntos.
2. Ako ay sumagot dahil ako ay tinanong.
0