Answers

2016-06-18T22:15:04+08:00
Ang panitikan at kasaysayan

Matalik na magkaugnay ang pani tikan at kasaysayan. Sa pagtatalakay ng kasaysayan ng isang lahi, tiyak na kasama rito ang damdamin, saloobin, kaugalian, o tradisyon ng lahing ito. At ang lahat ng ito kapag naisatitik at tunay na mga nangyayari ay makatotohanang panitikan. Samakatwid, bahagi ng panitikan ang kasaysayan.
Ang panitikan at kasaysayan ay mayroon ding pagkakaiba. Ang panitikan ay maaaring ikhang-isip o bungang-isip lamang o mga pangyayaring hubad sa katotohanan na naisatala, samantalang ang kasaysayan ay pawang mga pangyayaring tunay na naganap- may pinangyarihan, may sanhi ng pangyayari, at may panahon.
0