Answers

2016-06-18T21:10:11+08:00
Mga mahahalagang konsepto ng Ekonomiks:

- Ang Ekonomiks bilang isang agham at sangay ng Araling Panlipunan.
- Pamamahagi o Alokasyon
- Paggamit o Pagkonsumo
- Pinagkukunang-yaman
- Kakapusan o Scarcity
- Pagpaparami ng Produkto
- Pagtugon sa hilig at pangangailangan ng tao


0
2016-06-18T21:12:53+08:00
-alokasyon -kagustuhan -konsyumer -pangangailangan -makroekonomiks -sistemang pang kabuhayan
0