Answers

2016-06-18T21:28:30+08:00
Ang Ekonomiks ay isang sangay ng Araling Panlipunan na tumutukoy sa alokasyon, pagkonsumo, at pagpaparami ng produkto na maaaring makuha galing sa mga nauubos na pinagkukunag-yaman upang matugunan ang walang hanggang pangangailangan at kagustuhan ng tao upang siya ay maging masaya.
1 5 1
2016-06-18T21:58:06+08:00
"ekonomika" ay nagmula sa Sinaunang Griyegong (oikonomia, "pangangasiwa ng isang sambahayan, administrasyon") mula sa οἶκος (oikos, "bahay") (nomos, "kustombre" o "batas") at kaya ay "mga batas ng sam (bahay)an". Ang larangang ito ay mahahati sa iba't ibang paraan.
0