Answers

2016-06-18T21:48:43+08:00
Mga mahahalagang konsepto ng Ekonomiks:

- Ang Ekonomiks bilang isang agham at sangay ng Araling Panlipunan.
- Pamamahagi o Alokasyon
- Paggamit o Pagkonsumo
- Pinagkukunang-yaman
- Kakapusan o Scarcity
- Pagpaparami ng Produkto
- Pagtugon sa hilig at pangangailangan ng tao
1 5 1
2016-06-18T21:53:14+08:00
ang mahahalagang konsepto sa pag-aaral ng ekonomiks at kung paano nailalapat ang mahahalagang konsepto ng ekonomiks sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao.
2 3 2