Answers

2016-06-19T11:48:16+08:00
"Hindi mabubuhay ang pag-ibig kung walang tiwala." Ipinapahiwatig nito sa ating sarili na dapat pagtiwalaan natin ang mga mahal natin sa buhay. Kung mahal natin sila, tayo ay maging tapat sa kanila. (gaya ng ginawa ng pagtaksil ni Psyche kay Cupid, na huwag titignan ang kanyang mukha, na nagresulta ng pagkawalang tiwala ni Cupid kay Psyche)

Nais din nitong ipakita na bago natin makuha/magtagumpay ang isang bagay, tayo muna ay dadaan sa pagsubok. Kaya huwag tayong panghinaan ng loob, bagkus tayo ay maging matatag sa paglampas nito. (gaya ng ginawa ni Psyche sa pagkuha muli ng tiwala ni Cupid sa kanya, pinahirapan muna siya ni Venus, at nagtagumpay naman ito)
0