Answers

2016-06-28T15:31:14+08:00
Ang langaw na gustong maging diyos

4 4 4
Kaya, nang suktan na ang langaw, at tulad ng mga sultan ng ibang bansa, marami ring asawa at babae ang langaw. Naging masaya ang langaw bilang sultan. Ngunit, di nagtagal, napagod ito. bumalik ang langaw sa dati nyang tirahan at hiniling kay Arkanghel Gabriel na sabihin sa diyos na gawin syang propeta.
Nagpatirapa si Arkanghel Gabriel sa harap ng diyos at sinabi niyan, "Mahal na Panginoon, gusto ng langaw na maging propeta." Pagkatapos ng ilang minuto, narinig ni Arkanghel gabriel ang tinig na nagsabing "Sige sabihin o sa kanya na gawin ko siyang propeta", kaya, naging propeta ang langaw.
Ngunit natuklasan ng langaw na hindi madaling maging isang propeta. Kailangan nya kasi na pumunta sa iba't ibang lugar upang isiwalat ang balita ng diyos at ang pananampalataya at pagmamahal. Isang araw, talagang napagod na siya sa pagiging propeta kaya tinawag niya si Arkanghel Gabriel, at sinabing "Pakisabi sa diyos na ayaw ko ng ipagpatuloy maging isang propeta."
Ano naman ang gusto mo maging? ang tanong ni Arkanghel Gabriel. "Gusto ko maging isang diyos" sagot ni langaw. Marahil kapag naging diyos na ako masaya na ang buhay ko.
Inisip ng Arkanghel na sobra na ang hiling ni langaw. Ngunit gaya ng dati, nagpatirapa pa rin si Arkanghel Gabriel sa diyos. Nang marinig ng diyos ay agad niyang binalik ang langaw sa dati niyang anyo. Kung malapitan mong titingnan ang langaw. Mapapansin mong lagi nagkikiskisan ang kanyang mga binti sa hulihan bilang parusa sa kanya. At nagpapaalala na laging lumingon sa tunay pinanggalingan. Ito ay parusa ng diyos sa kagustuhan niya maging isang diyos.