Answers

2016-06-19T20:26:09+08:00
Titigan mabuti ang ipapakitang larawan.
Isulat ang titik ng tamang sagot.
Tumawid sa tamang tawiran.
0
2016-06-19T20:29:36+08:00
Bilugan ang letra ng tamang sagot
Sagutin ang bawat katanungan isulat ang T kung tama at M kung mali
0