Answers

2016-06-28T17:44:19+08:00
Ang salitang "etimolohiya" ay mula sa Griyegong salitang ἐτυμολογία (etumologia)[1] na mula sa mga salitang ἔτυμον (etumon), "may ibig-sabihin" o "may kahulugan" + -λογία (-logia), "pag-aaral ng", mula sa salitang λόγος (logos), "pagsasalita, orasyon, salita".[2] Ang Griyegong manunulat na si Pindar ay gumawa ng magandang mga etimolohiya noong panahon niya. Si Plutarch ay gumawa ng mga etimolohiya batay sa mga pagkakatulad ng mga salita. Ang Etymologiae niIsidore ng Seville ay isang ensiklopedikong paghanap ng mga bagay na hindi masyadong gamit sa Europa hanggang ika-16 na siglo. Ang Etymologicum genuinum ay isang gramatikong ensiklopedia na binago sa Constantinople noong ika-9 na siglo, isa sa mga katulad na lathala noon. Ang ika-14 na siglo Leganda Aurea ay sinisimulan ang bawat vita ng isang santo na my excursus sa porma ng etomolohiya.
0