Answers

2016-06-21T14:47:30+08:00
Ang bansang Singapore ay may marami at iba't ibang relihiyon tulad ng:

RELIHIYON PORSYENTO

BUDDHISM 42%
NO RELIGION 14.8%
CHRISTIANITY 14.6%
ISLAM 13.9%
TAOSIM 8.5%
HINDUISM 4%
OTHERS 1.6% 
0