Answers

2016-06-23T20:12:01+08:00
Pagpangkat-pangkatin ang klase sa apat. Mula sa bawat pangkat ay ipasulat sa bawat isa ang mga kababalaghan o mga di-kapani-paniwala (supernatural) na kanilang naranasan. Mga Tanong: (pagkatapos maglahad ng lahat ng pangkat) 1. Mula sa mga impormasyong inilahad ng bawat pangkat, ano ang napansin ninyong pagkakaiba at pagkakapareho ng mga detalye? 2. Bakit mayroong mga hindi naniniwala sa mga ganoong pangyayari? B. KATAWAN 1. Kasanayang Pampanitikan Ang mga kuwentong bayan o poklor ay mga kuwentong nagmula sa bawat pook na naglalahad ng katangi-tanging salaysay ng kanilang lugar. Kadalasang ito ay nagpapakita ng katutubong kulay (local color) tulad ng pagbabanggit ng mga bagay, lugar, hayop, o pangyayari na doon lamang nakikita o nangyayari. Masasalamin sa mga kuwentong bayan ang kultura ng bayan na pinagmulan nito. Pakikinig: Babasahin sa klase ang akda habang ang mga mag-aaral ay sinusundan ng tingin ang pagbabasa sa kanilang mg

0