Answers

2016-06-20T19:44:10+08:00
1. Pagtukoy ng Lokasyon July 7, 20142. Matapos matalakay ng guro ang tiyak at relatibong lokasyon ng Pilipinas sa araw na ito, ang mga mag- aaral ay inaasahang . . . • malalamanang ibig sabihinng tiyakat relatibong pamamaraanng paghahanapng lokasyon. • maibabahagiang mga karatiglugar/anyongtubigna malapitsakanilangkomunidad. • maisasabuhayang kahalagahanng pag-alamng tiyak at relatibonglokasyonng kanilangkomunidadparasa pang-araw-araw nilangpamumuhay.3. 2 Paraan ng Pagtukoy na Lokasyon •Tiyak o Absolute •Relatibo (Insular at Bisinal)4. Tiyak o Absolute Angpagtukoyngeksaktonglokasyon ngisanglugarsa pamamagitan ng longitudat latitud o paggamit ng sistemeng grid.5. Halimbawa: Lokasyon ng Pilipinas: 4° at 21° hilagang latitud at 116° at 127° silangang longhitud6. Relatibo ay matutukoy sa pamamagitan ng mga nakapaligid na hangganang lupain o mga katubigang nakapaligid dito.7. Insular - natutukoyanglokasyonsa pamamagitan ngpag-alam sa mga anyong-tubignanakapaligiddito8. West Philippine Sea Celebes Sea Bashi Channel Pacific Ocean9. Bisinal - natutukoy ang kinaroroonan ngisang lugar sa pamamagitan ng pag-alam sa mga bansang katabi o nasa hangganan nito.10. Vietnam Malaysia at Indonesia Taiwan Guam
0