Answers

2016-06-28T17:11:53+08:00
Pangatnig – ang tawag sa mga katagang nag-uugnay sa magkasunod.

1. Nag-uugnay ng dalawang magkatimbang na salita, parirala, o sugnay na kapwa makatatayong mag-isa.

Hal. at, saka, o, pati, ni, maging, ngunit, subalit, datapwat, pero, atb.

At, saka, pati – ginagamit kung nais lamang nating idagdag o isingit ang ikalawang salita o parirala o sugnay sa nauuna.

Hal. Masustansyang pagkain ang prutas at gulay.


O, ni, at maging - tinatawag na mga pangatnig na pamukod sa dahilang pinagbubukod nito ang mga kaisipang ating pinag-uugnay

Hal. Nisaktan, nipagalitan ay hindi ko ginawa sa iyo.0