Answers

2016-07-01T11:06:33+08:00

Mga karunungang-Bayan
Palaisipan
Ang palaisipan ay karaniwang nasa anyong tuluyan bagama’t may ilan ding palaisipan na nasa anyong patula. Ito’y larong humahamon sa isipan ng tao upang mag-isip ng kasagutan o solusyon sa suliraning inilahad.

Ang bugtong ay isang uri ng laro na may kaugnayan sa pagpapahula sa isang bagay na inilalarawan. Ito ay karaniwang nilalaro sa mga lamayan sa patay para magbigay-aliw at mawala ang antok habang nagpupuyat. Nang lumaon, ginagawa na rin ito tuwing may pistahan o sa mga pagtititpon.

Ang mga bugtong, palaisipan, salawikain, at kasabihan ay itinuturing na karunungang-bayan dahil nagpapatalas ito ng isipan upang mag-isip at bigyang-kahulugan ang mahalagang kaisipang nakapaloob dito o ang mga salitang inilalarawan nito.

Salawikain 
Ang salawikain ay mga patalinhagang pahayag na kinapapalooban ng makabuluhang pilosopiya sa buhay. Ginagamit ito ng matatanda noong unang panahon para akayin ang mga kabataan sa wastong pag-uugali at pagkilos. Ito ang nagsisilbing batas ng kagandahang asal noong panahong iyon.

Sawikain
Ang sawikain, gaya ng salawikain ay nagpapahyag din ng magagandang kaisipan o mensahe sa buhay. Ang kaibihan lamang nito, tiyak at madaling matukoy ang mensaheng nais tukuyin ng sawikain. Ito ay tinatawag ding kawikaan o kaya’ay kasabihan.Karaniwang ipinakikita nito ang mga gawi o ugali ng isang tao.

@otaku5h 

source: bit.ly/294sxgf

0