Answers

2016-06-20T21:32:44+08:00
Mahalaga ang edukasyonedukasyon para sa mga Asyano. Sa para sa mga Asyano. Sakatunayan,malaki ang ibinibigay katunayan,malaki ang ibinibigay nilang diin sa edukasyon gawanilang diin sa edukasyon gawang kanilang pananalig na itong kanilang pananalig na itoang pinakamabuting paraanang pinakamabuting paraanupang matamo ang kanilang upang matamo ang kanilang  paniniwala sa mga susunod na paniniwala sa mga susunod nahenerasyon.henerasyon. 
tinuturing din nila itong tinuturing din nila itong isang uri ng isang uri ng seguridad seguridad at at kasiguruhankasiguruhanng naghihintay nang naghihintay namagandang kinabukasan hindi magandang kinabukasan hindi lang sa kanilang mga anak lang sa kanilang mga anak kundi pati narin sa kanilang kundi pati narin sa kanilang bansa.bansa.
1 1 1
Paulit-ulit yung ibang words hahahaha. Pero nice